Asesoramento Laboral

*
Alta nunha mutua patronal.
*
Defensa e asistencia ante as inspeccións de traballo.
*
Solicitude do número patronal ante a Seguridade Social.
*
Elaboración das nóminas e TCS correspondentes.
*
Libro de visitas.
*
Xestión do proceso de contratación de persoal: contratos de traballo, altas e baixas na Seguridade Social,...
*
Apertura de centro de traballo: autónomos, con traballadores asalariados...
*
Representación ante os organismos da administración laboral, comparecendo nos actos de conciliación do SMAC.
*

 

 

Lingua:

 

 

@ Noiseu Produccions - Aviso Legal - Condiciones Legales