Asesoramento Fiscal

*
Elaboración de contabilidades.
*
Altas e baixas do imposto de actividades económicas.
*
Cumprimentación de libros contables.
*
Preparación e presentación de calquera declaración fiscal:
modelos 110, 115, 130, 131, 300, 310, 370, declaracións anuais da renda, impostos de sociedades...
*
Asesoramento fiscal e todo tipo de xestión relacionada coa fiscalidade ante a Axencia Estatal Tributaria ou calquera outra administración pública.
*

 

Lingua:

 

 

 

 

@ Noiseu Produccions - Aviso Legal - Condiciones Legales