Asesoramento Contable

*
Legalización de libros de contabilidade.
*
Estudo, organización e revisión contable.
*
Información e tramitación sobre obrigas formais.
*
Elaboración de Balances de Situación, Explotación e Comprobación, entre outros.
*
Conciliación Bancaria.
*
Análise de amortizacións e provisións.
*
Posta ao dí­a de contabilidades.
*
Contabilidade financeira e de sociedades.
*
Apertura e peche de exercicio contable.
*
Legalización e deposito de contas anuais.
*
Planificación e posta en marcha da contabilidade.
*
Asesoramento técnico sobre problemas contables.
*
Análise financeira.
*
Análise contable.
*
Actualización de balances.
*

 

 

 

Lingua:

 

 

 

@ Noiseu Produccions - Aviso Legal - Condiciones Legales